Perslucht staalname

TRIO.BAS

TRIO.GAS

De TRIO.GAS-microbial air sampler voor perslucht is belangrijk om ervoor te zorgen dat de lucht die met het product in contact komt, binnen steriele of aseptische productiefaciliteiten (bijv. Cleanroom) besmettingsvrij is.