Biologische agentia

Cytokines en groeifactoren:


Cytokines worden steeds belangrijker in de celbiologie. Suikerhoudende eiwitten hebben regulerende functies voor de groei en differentiatie van lichaamscellen. Veel cytokines spelen ook een belangrijke rol in immunologische reacties. Ze worden dan meestal aangeduid als mediators.

Cytokines, die in de eerste plaats de proliferatie en differentiatie van doelcellen in gang zetten en/of reguleren, worden groeifactoren genoemd. Deze eiwitten die als signalen van de ene cel naar de andere worden overgedragen, en dus informatie doorgeven, spelen vooral een rol in de ontwikkeling van multi-cellulaire organismen. Groeifactoren worden ofwel afgescheiden, d.w.z. door de cellen in de omgeving vrijgemaakt, of zijn membraangebonden. Ze werken wanneer ze herkend worden door een receptor aan het oppervlak van de doelcel. Alleen cellen die de specifieke receptor voor de betreffende groeifactor (= ligand) dragen, kunnen op het signaal reageren.

Zodra de factor aan zijn ligand bindt, resulteert een verandering in conformatie in de generatie van een intracellulair signaal. Door verdere signaaloverdracht worden genen geactiveerd of geïnactiveerd.

Chemokines:
PAN-Biotech biedt een hoogwaardig gamma van cytokines, groeifactoren en chemokines, chemotactische cytokines ("chemoattractant cytokines") aan, die door vele celtypes kunnen worden afgescheiden, bv. uit fagocyten en dendritische cellen, maar ook uit weefselcellen.

Chemokines kunnen leukocyten aantrekken en activeren. Daarom spelen ze een belangrijke rol als bemiddelaars bij het reguleren van gerichte leukocytenmigratie en de ontstekingsprocessen die daardoor in gang worden gezet.

Sorteren op : Naam | Populair